About JoF
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
Publication Ethics And Publication Malpractice Statement
Contact Us
 
 
 
 
Volume 5, 2008, Issue 0


Kaedah Pembuktian Dalam Kes Hudud
Paizah Ismail
  
  


Upah Simpan Barang dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula
Shamsiah Mohamad, Safinar Salleh
  
  


Kesaksian dalam Konteks Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia: Analisis dari Perspektif Mazhab Syafi'i
Ruzman Md. Noor
  
  


Pemikiran Imam Al-Syafi'i mengenai Sadd Al-Dhara`i' sebagai Sumber Hukum
Wan Zulkifli Bin Wan Hassan, Luqman Hj Abdullah, Saadan Man
  
  


Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul
Ridzwan Ahmad
  
  


Penilaian Terhadap Kelayakan Ahli Perlimen di Malaysia Menurut Perspektif Islam
Bharuddin Che Pa, Raja Hisyamudin Raja Sulong
  
  


Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Oleh Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri: Satu Sorotan
Abdul Karim Ali, Jamaluddin Hashim
  
  


Metodologi Tafsir Al-Quran Secara Al-Isharah: Suatu Penilaian Hukum
Rushdi Ramli
  
  


Debatable Issues in Fiqh Al-Zakat: A Jurisprudential Appraisal
Mek Wok Mahmud, Sayed Sikandar Shah Haneef
  
  


Sale By Non-Refundable Deposit (`Arabun) and Its Contemporary Implementations
Muhammad Amanullah
  
  
Last update: 23-10-2015